سامانه فرش و تابلو فرش ایران

نرم افزار فرش

نرم افزار فرش یک ابزار است که برای تبدیل نقشه های سنتی به صورت کامپیوتری و دیجیتال استفاده می‌شود. 1. نرم افزار فرش یک ابزار قدرتمند است که توسط افرادی که علاقه‌مند به طراحی و تولید فرش هستند، استفاده می‌شود. 2. با استفاده از این نرم افزار، نقشه‌های سنتی فرش را می‌توان به صورت دیجیتال […]