سامانه فرش و تابلو فرش ایران

تاریخچه رنگرزی ایرانی

تعداد زیادی از گیاهان دارای خواص رنگزایی نهفته هستند، این خواص سبب به وجود آمدن رنگهای فراوانی در حمام رنگرزی شده و اسرار آن توسط دانش گشوده خواهد شد. ماده رنگزایی که از یک گیاه استخراج می شود می تواند واضح، روشن، لطیف و حساس باشد. هر ماده رنگزایی دارای زیبایی و فریبندگی خاص خود […]